Social learning met Schoology

Standard

schoology1Je zou kunnen zeggen dat Schoology een elektronische leeromgeving (ELO) is. In Amerika plakken ze er de sticker Learning Management System (LMS) op. Het komt op hetzelfde neer maar Schoology gaat samen met de concurrent Edmodo verder dan dat… 

De ELO heeft z’n langste tijd gehad in de vorm zoals we die nu kennen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat zaken worden vereenvoudigd. In plaats van de heilige studiewijzer in tabelvorm zien we steeds vaker een agendafunctie waarin vooruit gepland kan worden maar ook voor de volgende les even huiswerk kan worden geplaatst. Wat dat betreft een vooruitgang want in het verdere leven wordt er ook gewoon gebruik gemaakt van een agenda met afspraken. In Schoology kan daarnaast leermateriaal worden geplaatst en een tal van andere zaken zoals het maken van toetsen.

De kracht van Schoology zit hem ook in het sociale leeraspect. In het systeem zit een sociaal medium verwerkt dat wel iets wegheeft van Facebook. Leerlingen hebben eigen privé sociale media maar die gebruiken ze liever niet voor nerdy vragen over het huiswerk van muziek. En toch stellen ze een ‘schoolplatform’ op prijs. Dan wordt er informatie uitgewisseld over het opgegeven huiswerk en delen ze kennis met elkaar. Ik zeg in de klas wel eens dat ik niet begrijp dat er niet meer tienen worden gescoord voor het huiswerk. De docent is er niet bij, alle informatie is op te zoeken binnen de methode of op andere bronnen op het internet en je kunt samenwerken, twee weten meer dan een. Dat laatste blijkt bij het maken van huiswerk niet vanzelfsprekend. Als antwoord hierop heb ik Schoology geïntroduceerd. Er werd vlot een account aangemaakt via de smartphone en men zit vervolgens in een virtuele klas. Binnen de klas kan worden gecommuniceerd, de docent maakt deel uit van de groep. Daarbuiten kan iemand zonder code geen toegang krijgen. In eerste instantie gaan leerlingen op dezelfde voet verder als daarvoor in bijvoorbeeld Twitter en Instagram door selfies te posten en iedereen op de hoogte te brengen in welke les ze zitten terwijl de klasgenoten er omheen zitten, ahum. Maar na verloop van tijd wordt het nut van de tool ingezien en worden er vragen over het huiswerk gepost. Soms onderling, soms rechtstreeks met de docent. En warempel, minder kinderen vergeten het juiste huiswerk te maken en meer kinderen halen hogere cijfers. Het leukst is het, wanneer iemand toch het huiswerk niet heeft gedaan, de andere leerlingen gretig verwijzen naar Schoology met de opmerking: ‘Heb je de discussie niet gevolgd?’

Het is wel zaak actief het medium bij te houden. Leerlingen zijn gewend snel te switchen van medium als iets niet bevalt en blijven er als het bruist. Daarom doen relatieve nieuwkomers als Telegram (de tegenhanger van Whatsapp) het in het begin ook zo goed. Maar als er vervolgens niet op wordt gepost dan is het ook snel weer afgeschreven…

Schoology is beschikbaar voor alle platformen als webversie, mobiele webversie en apps voor iPad en Android: www.schoology.com.

 

 

Stemmen in de klas

Standard

Een van de meest basale vormen van gebruik van mobiele apparaten door leerlingen in de klas zijn online hulpmiddelen om te stemmen, polls af te nemen of een quiz in te vullen. 

Het merendeel van de leerlingen draagt tegenwoordig de gehele dag een smartphone bij zich, ook tijdens lessen. Docenten maken meestal zelf afspraken over het gebruik ervan in de les. Persoonlijk ben ik absoluut voorstander van toestaan tijdens alle lessen. Mobiele apparaten mogen als leerhulpmiddel worden ingezet. Sommigen zullen nu zeggen dat het hek dan van de dam is en er de gehele les wordt ge-appt en op Facebook posts worden geplaatst. Bij dit fenomeen heb ik eens een paar testjes gedaan.

Als je tijdens een les mobiele telefoons toestaat maar geen opmerkingen plaatst over het gebruik ervan of regels aangeeft, zijn leerlingen geneigd groepchats op te starten en andere sociale media te hanteren. Als de docent aangeeft de telefoon even niet te gebruiken sta je nog steeds versteld over de hoeveelheid berichten die vanuit de klas worden verzonden.

Op het moment dat de docent een online hulpmiddel aanbiedt slaat de focus om. Leerlingen vinden het bijzonder interessant dat de actie die ze op een smartphone of tablet uitvoeren een resultaat geeft in bijvoorbeeld een overzicht op een digibord of scherm. De aandacht voor sociale media en andere activiteiten op de telefoon neemt af. Dit is een mooie gewaarwording. Buiten focus is er een ander belangrijk component: samenwerking. Leerlingen laten elkaar enthousiast zien welke actie ze hebben uitgevoerd.

Hoe vaker je dit toepast binnen de klas, des te normaler het voor de leerling wordt op deze manier te participeren. Het is niet uitgesloten dat er eens iets anders gebeurt dan bedoeld maar de krampachtigheid dient echt achterwege te worden gelaten, dat werkt het best! Ik zou zeggen, probeer het eens…

Lezen en schrijven in de cloud…

Standard

cloud-blueAls leerlingen en docenten eigen apparaten meenemen naar de leer- en werkplek zullen ze als eerste beschikking willen hebben over de bestanden op de server van de school. Wat heb je hier voor nodig?

De afdeling ICT dient het mogelijk te maken dat mobiele apparaten de inhoud van (een deel van) de server kunnen benaderen. Hier zijn verschillende oplossingen voor, bij ons is er gekozen voor Novell Filr. Deze cloudoplossingen lijken qua gedrag op Dropbox. Op een computer worden bestanden gedownload, er ontstaat een kopie van bestanden op de server die met elkaar worden gesynchroniseerd. Op een tablet worden de namen van bestanden wel aangeduid maar worden deze pas gedownload op het apparaat als het wordt geopend. Erg handig als je bedenkt dat de meeste tablets weinig opslaggeheugen hebben. Wenselijk is dat de gekozen oplossing WebDAV ondersteunt. Dit is een protocol dat in veel apps wordt gebruikt om rechtstreeks een bestand te openen of op te slaan, bijzonder handig. Daarnaast ben je op dat moment niet meer gebonden aan de software die de ICT afdeling ‘voorschrijft’. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen een andere app te gebruiken om documenten te downloaden en te lezen.